-1 nacht

Met tegenzin staat ze op van de bank. De behoefte om aan het slotritueel van de dag te beginnen is ver te zoeken, maar ze weet ook wel dat ze het niet verder kan uitstellen. Kon ze de tijd maar terugschroeven, nog even blijven hangen in het nu zoals hij vanmiddag ook voorstelde. 
Hij…
Haar benen beven en haar knieen knikken als ze terugdenkt aan de middag. Aan wat er gebeurde. Nog voelt ze hem bij zich, nog ziet ze zijn ogen, en daarom wil ze niet gaan slapen, niet de dag afsluiten, niet verder verwijderd raken van dat moment.
Rustig loopt ze naar boven, naar de badkamer. Daar laat ze haar jurkje vallen en staat ze naakt voor de spiegel. Geen ondergoed. Hij was duidelijk geweest in zijn instructies. Geen ondergoed en je begroet me met een tongzoen. Ze had niet anders kunnen doen dan gevolg geven aan zijn opdracht, ook al had ze het hele uur in de auto op weg naar hem toe met klamme handen het stuur vastgehouden…

Ze had alles zorgvuldig gepland. Toen hij zei dat hij haar graag eens wilde ontmoeten had ze met hem afgesproken op een bekende plek, een park waar veel mensen kwamen. En ze zouden eerst samen gaan lunchen in het restaurant dat bij het park hoorde. Een openbare publieke plek, ze had een inschatting gemaakt van wat er kon gebeuren en ze was er van overtuigd dat ze voldoende touwtjes in handen zou houden die middag.

Met dat gevoel hield ze haar zenuwen onder controle terwijl ze de parkeerplaats op draaide. Ze zocht een plekje in de schaduw uit en pakte haar telefoon “Ik ben er, waar ben jij?” stuurde ze en vrijwel direct kwam er bericht terug “Achter je”. Een golf van nervositeit welde vanuit haar onderbuik omhoog terwijl ze in haar achteruitkijkspiegel keek en de man die ze herkende van de foto’s richting haar auto zag lopen. Ineens waren allerlei zaken van belang… De autosleutel, haar tas, waar was haar portemonnee toch…? Tot hij naast de auto stond en er geen enkele reden meer was om niet uit te stappen.

Ze draait de kraan van de douche open, de koele stralen zijn een weldaad op haar verhitte lijf. Het was een warme dag geweest vandaag, een prachtige dag om het park te bezoeken. Toch was het rustig geweest. Heel erg rustig…

Zijn armen gleden onmiddellijk om haar lijf zodra ze uit de auto stapte en na de drie obligate zoenen op de wang gleden zijn lippen vloeiend door naar die van haar …en je begroet me met een tongzoen…. Zijn tong zocht die van haar, rustig, niet dwingend. Zijn ogen bleven haar aankijken en waren blauw, prachtig blauw, viel haar op terwijl ze merkte dat ze terugzoende. “Hij zoent fijn” dacht ze nog toen ineens een kreun haar keel ontsnapte omdat zijn handen, die haar rug hadden verkend, omlaag gleden onder haar jurk en hij met een vinger haar onbedekte kutje binnen gleed. “Hmmm” zei hij, “Je luistert goed.” 
En ogenblikkelijk vroeg ze zich af hóeveel touwtjes ze eigenlijk in handen had…

Toen sloeg hij een arm om haar heen en wandelden ze samen naar het restaurant, gezellig en op een aparte manier vertrouwd. Aan de ene kant raar, dacht ze, zo lopen met iemand die ze net voor het eerst had ontmoet. Maar tegelijk die ondertoon van spanning, om dat wat ze deed, nu al. En om wat er wellicht nog komen zou…

Onder het douchen overdenkt ze de lunch. Waar het over ging was niet eens van belang, ze kon met hem praten. Geen ongemakkelijke stiltes, wel een lach op het juiste moment. En het gevoel, de wetenschap, dat als ze echt nee zegt dat hij dan zal stoppen. Plus, er zijn altijd mensen in het park, wat kan er gebeuren?

Hij sloeg zijn arm weer om haar heen toen ze het restaurant uit liepen en ze sloegen het eerste pad in wat ze zagen, rechts af. Het voerde tussen twee grote waterpartijen door en al snel waren ze uit het zicht van de parkeerplaats en het restaurant. Vlak voor een bruggetje stopte hij en draaide haar om zodat ze voor hem stond en hij omhelsde haar, zijn armen om haar heen en zijn handen strelend over haar rug. Hij zoende haar, en net toen ze zich begon over te geven aan zijn kus begon hij met zijn vingers op haar rug haar jurkje omhoog te trekken.
Met elke centimeter die de zoom omhoog schoof richting haar naakte billen raakte haar comfort zone verder uit zicht. Hij bemerkte haar verwarring en keek haar geamuseerd aan met die vermaledijde blauwe kijkers “Is er iets?” vroeg hij terwijl zijn vingers doorgingen met het verzamelen van stukjes jurk op haar rug. Over zijn schouder zag ze in de verte mensen hun kant op lopen, maar wat er achter haar gebeurde kon ze niet zien. Achter haar was dat bruggetje en daarachter een lang recht pad. Uit de frisse lucht om haar billen maakte ze op dat die inmiddels volledig zichtbaar waren voor wie er ook aan kwam. 
Zijn ogen keken afwisselend naar haar en over haar heen in de verte. Wat was daar? Ze wilde zich omdraaien maar hij hield haar tegen. “Wat als ik je vertel dat er mensen op het bruggetje lopen?”. Zijn stem klonkt verontrustend rustig in haar oor en in een reflex wilde ze hem van zich afduwen maar haar eigen armen zaten klem tussen die van hem en haar eigen lijf. Ze spitste haar oren en hoorde niks, geen stemmen, geen voetstappen. Had hij gelijk of speelde hij een spelletje met haar?
Hij doet alsof. Ze probeerde zichzelf te overtuigen maar tegelijk vormde zich een knoop in haar buik en voelde ze zich steeds ongemakkelijker. Toen ineens liet hij haar los, de stof van haar jurkje bedekte haar billen weer en met een ruk draaide ze zich om. Niemand te zien. Achter zich hoorde ze een zacht gegrinnik en ze keek hem vuil aan waardoor hij alleen maar harder moest lachen. Een aanstekelijke lach, voor ze het wist lachte ze mee.

Ze liepen verder, pratend, lachend, zoenend, zonder verder ook maar iemand tegen te komen. De gesprekken voelden vertrouwd en de lach werkte ontspannend. Naast het pad dook een bankje op en ze gingen zitten. Hij sloeg zijn arm om haar heen en kuste haar weer met de intensiteit die ze van de eerste zoen herkende. Ze voelde haar lijf reageren op zijn zoen en op zijn hand, die dwars door haar jurk heen met haar borsten speelden en daarna afdaalde en tussen haar benen schoof. Ze spande haar rug toen zijn vingers langs haar klitje streelden en daarna naar binnen gleden, de warme diepte in.
Zijn lippen lieten die van haar los en terwijl hij haar aankeek vroeg hij “Heb je zin in wat extra’s?”
Extra’s? 
Nog voor haar verstand kon gaan bedenken wat hij daar misschien mee bedoelde reageerde hij al op de nieuwsgierigheid in haar ogen. Zijn hand zocht in zijn tas en kwam te voorschijn met iets wat ze alleen kende van plaatjes: loveballetjes.
Zijn andere arm dirigeerde haar schrijlings op zijn schoot en toen ze zat duwde hij met zijn benen de hare uit elkaar. De balletjes waren een koud contrast tegen de warmte van haar schaamlippen en haar lippen zochten zijn mond toen ze voelde hoe hij de balletjes rustig bij haar naar binnen schoof.
Zijn vingers begonnen weer te spelen met haar kutje, en de balletjes brachten alles wat hij deed intenser en dieper over en sneller dan verwacht voelde ze een bekende spanning in haar lijf opbouwen. Ze verstevigde haar greep, bang om achterover te vallen zo met haar billen zwevend boven de leegte tussen zijn bovenbenen maar hij hield haar met zijn vrije arm nog iets steviger vast en fluisterde langs haar oor “Je hoeft niet bang te zijn om te vallen, ik heb je stevig vast. Laat je maar gaan, geniet…”
Dat deed ze…

Uren zou ze zo kunnen staan, met het rustgevende douchewater dat over haar lijf spoelde. Mijmerend over de dag, mijmerend over hem. Over alle verhalen die hij voor de afspraak al over zichzelf verteld had en waarvan ze had gedacht dat het zo’n vaart niet zou lopen…

Weer verder wandelden ze, na het intermezzo op het bankje. Links van het pad weken de bossages plots iets uiteen en hij nam haar mee de open plek op. Naast het water ging hij zitten en trok haar mee omlaag. De plek was omringd door struiken, maar iedereen die over het pad zou komen had zicht op wat er daar gebeurde.
Hij trok haar omlaag tot ze op het gras lag en ging op zijn zij naast haar liggen. Met een soepele beweging zette hij een van haar benen klem, en omdat haar arm onder zijn lijf door lag kon ze geen kant meer op. Gevangen, overgeleverd en tegelijk gekoesterd en beschermd; hij schoof de arm waar hij op steunde onder haar hoofd zodat ze lekker lag en zijn andere hand begon haar lichaam te strelen.
Hij draaide cirkels over haar buik, steeds groter, en bij elke cirkel wreef hij de rok van haar jurk verder omhoog tot ze met ontbloot onderlijf lag en hij vrij spel had. “Wat vind jij lekker?” vroeg hij terwijl zijn hand tussen haar benen verdween. Ze keek hem aan, en zijn ogen keken open en warm terug maar om een of andere reden kon ze hem geen antwoord geven. “Zeg maar wat jij lekker vind” zei hij weer maar het was alsof haar tong verlamd was. Ze had nooit ergens om kunnen vragen, liever nog liep ze wat mis dan dat ze werd afgewezen. Maar hoe maakte ze dat deze man duidelijk, die zoveel meer zelfvertrouwen had dan zij?
Hij bleef haar aankijken, en er schoot een geamuseerde flits langs zijn ogen alsof hij precies wist waar zij mee worstelde. “Ik weet wel wat jij lekker vind…” hij zei het en zijn vinger gleed zachtjes over haar klitje. Een stroomstoot ging door haar lijf en een zucht verliet haar lippen maar ze kon hem nog steeds alleen maar woordeloos aankijken. Zonder verder wat te zeggen richtte hij zich op en knielde tussen haar benen, en het moment dat zijn lippen haar schaamlippen raakte wist ze dat hij gelijk had en inderdaad wist waar ze naar verlangde. De warmte van zijn mond voegde zich bij de hare en zijn tong speelde uitdagende, intense en zelfs af en toe bijna gemene spelletjes met haar kutje. Ze vergat waar ze was, ze vergat het pad dat zo dichtbij liep, er was alleen nog maar die mond die haar zo verwende dat er niks anders overbleef dan dat. Ze kromde haar rug en haar vingers ontwortelden het gras waarop ze lag toen ze uiteindelijk met een diepe ademloze snik klaarkwam.

De handdoek droogt haar lijf, raakt elk plekje waar hij haar ook raakte. Op sommige plekken hapt ze even naar adem als de handdoek haar huid beroert…

Ze lagen naast elkaar op het gras en ze kreeg haar ademhaling langzaam weer onder controle, hij streelde haar lijf en speelde met de stof van haar jurkje. “Weet je” zei hij met die intense blik in zijn blauwe ogen “ik zou je graag helemaal naakt zien”. “Jij mag mij wel zien” zei ze, “maar…” En ze keek van hem naar de omgeving en het pad achter hen. “Ik kijk wel of er iemand aan komt” zei hij en voegde meteen de daad bij het woord en stond op en liep naar het pad. “Niemand te zien, uit die jurk!” Met een soepe beweging trok ze de jurk over haar hoofd en liet hem in het gras vallen. Daar stond ze, naakt, buiten, en zijn ogen keken haar goedkeurend aan. Ze liet hem kijken, draaide zich om en liep naar de waterkant. Ze voelde de zon op haar lijf en terwijl ze over het water uitkeek vroeg ze zich af waarom het eigenlijk heel natuurlijk voelde om hier zo met deze man te zijn. Hij was brutaal, zocht haar grenzen op en liet haar dingen doen die ze van zichzelf niet had verwacht; ze had nooit iets begrepen van sex in de natuur en nu stond ze hier naakt buiten in een openbaar park. En het voelde niet vies, of gek of raar. Het voelde goed.

“Kom.” Zijn stem onderbrak haar gedachten en ze draaide zich om. Hij stond niet ver achter haar en stak zijn hand naar haar uit. Ze wist wat hij haar vroeg, zijn uitgestoken hand was meer dan een eenvoudige uitnodiging. Ze liep naar hem toe en pakte zijn hand, wetend dat ze daarmee een stap zette in zijn wereld.
Haar eerste stap.
Hij ging zitten in het gras en trok haar mee omlaag, subtiel dirigerend zodat ze over zijn schoot kwam te liggen met haar buik op het gras. Zijn hand streelde haar billen waarbij zijn vingers af en toe tussen haar benen gleden en naar schaamlippen en kutje streelden.
Ze wist wat er ging komen en toch had ze er zich op geen enkele manier echt op kunnen voorbereiden. Het was niet eens de pijn van die eerste tik die haar zou bijblijven, maar wel het geluid van zijn vlakke hand op haar rechterbil vlak daarna gevolgd door de volgende tik op haar linker. Hij sloeg door en ze verbeet de pijn, concentreerde zich op de spanning die werd opgebouwd in haar lijf, luisterend naar het staccato van zijn tikken en net toen ze zich afvroeg hoe lang ze dit zou volhouden stopte hij. 
Ze liet de spanning met een zucht lopen en haalde diep adem terwijl hij met zijn hand weer zacht haar billen streelde. “Gaat het?” vroeg hij, en ze knikte “Ja. Dit is goed te doen…”. De huid van haar billen gloeide onder zijn handen en de warmte verspreide zich over haar onderlijf, zijn vingers gleden weer tussen haar benen en ze kreunde, niet van pijn maar van geilheid. Die warmte…
Zijn linkerhand zocht die van haar en ze greep zijn hand beet toen hij aan de volgende serie tikken begon. Ze probeerde actief te ontspannen, niet toe te geven aan de pijn maar naarmate zijn slagen vorderden werd dat al moeilijker. Ze keerde in zichzelf, er was nog slechts haar lijf en zijn handen, waarvan er eentje haar pijnigde en de ander haar steunde. En weer, precies toen zij zich begon af te vragen of ze het kon volhouden, stopte hij met slaan. 
Nog warmer werd het onder zijn strelende vingers toen ze zich weer ontspande. Ze kon zijn glimlach in zijn stem horen doorklinken toen hij zachtjes sprak “Je doet het geweldig, en voor nu heb je genoeg gehad.” Zijn vingers speelden weer met haar kutje en aan het gemak waarmee hij haar bespeelde merkte ze tot haar verbazing dat ze niet zomaar warm was maar ook kletsnat. Zijn vingers gleden terug naar haar billen “Je hebt ook prachtige paarse striemen. Die zal je nog wel een tijdje blijven zien…”
Zonder verder wat te zeggen rolde hij haar van zijn schoot af en voor ze het goed en wel door had voelde ze zijn mond weer tussen haar benen en zijn tong rond haar klitje. Nog vol in de extase van de spanking, met de overdadige gloeiende warmte in haar lijf had ze niet veel nodig om tot een intens orgasme te komen.

Ze kijkt vertwijfeld in de la met ondergoed en schuift hem dan weer dicht, zonder wat te pakken. Vannacht iets dragen voelt ongepast, en ze wil haar billen nog wat vrijheid geven na de spanking van vanmiddag. Ze had hem niet geloofd toen hij haar in een eerder gesprek verteld had dat hij sadist was. En op haar reactie dat ze niks had met pijn, en niet zag waarom ze gestraft zou moeten worden had hij gezegd dat hij het niet zag als straf, maar als iets moois en intiems.
Ze begreep nu wat hij daarmee bedoelde.

Toen ze opkeek zag ze hem liggen, naast haar. Hij lag op zijn rug, zijn handen onder zijn hoofd gevouwen en met een verwachtingsvolle blik in zijn ogen keek hij haar aan. Ze wist waar hij naar verlangde.
Ze deed zijn broeksriem los, schoof zijn broek en boxer omlaag en nam zijn stijve lul in haar hand. Ze zag nog net hoe hij zijn ogen sloot voor ze zich voorover boog en met haar tong rond zijn eikel likte. Ze verkende hem, voelde de fluwelen hardheid en sloot haar lippen om de top. Ze liet ze langs de schacht naar beneden glijden, hem diep in haar mond opnemend, en weer terug. En nog een keer, met ietsje meer druk. Ze pijpte hem, eerst nog enigszins onzeker (kon ze hem wel teruggeven wat hij haar gegeven had vanmiddag?) maar toen ze hem hoorde kreunen van genot met meer zelfvertrouwen. En toch nog eerder dan ze verwachte kreunde hij “Ik ga zo komen”, voelde ze het kloppen aankomen en proefde ze zijn sperma op haar tong toen hij haar mond vol spoot.

Ze lagen samen in het gras, ze had haar jurk weer aan, haar hoofd op zijn schouder, hun handen verstrengeld. Nog steeds was het rustig om hen heen, afgezien van een briesje in de bomen en een sporadische vogel was er niks te horen. Hij doorbrak de stilte “Zullen we de tijd stilzetten? Gewoon zo heerlijk blijven liggen??”

Het waren die woorden die maar bleven weerklinken in haar hoofd. Het was natuurlijk niet mogelijk geweest, ze hadden uiteindelijk moeten opstaan, waren terug gelopen en elk hun weegs gegaan. En nu was ze thuis. Alleen. Met striemen op haar billen en woorden in haar hoofd.

Ze stapte in bed, tussen de koele lakens. De dag lag achter haar. Er zat niks anders meer op dan te gaan slapen. Niet meer aftellen naar dag 0, er restte niks dan -1 nacht…

2 thoughts on “-1 nacht

  1. Erik Lipplaa schreef:

    Heel mooi hoe de spanning wordt opgebouwd. Ook de afwisselingen tussen heden en flashbacks vind ik heel goed gekozen.
    Wauw! Heel mooi, Klepeltje.

Laat een reactie achter op Erik Lipplaa Reactie annuleren

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s